פרשת וארא, כשעם ישראל יצאו מעול הגלות מיד יהפכו לעבדי ד'

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת וארא, כשעם ישראל יצאו מעול הגלות מיד יהפכו לעבדי ד' | תשע"ז
Share this