פרשת וארא, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד

הרב יום טוב פלמן
פרשת וארא, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד | תשע"ז
Share this