פרשת וארא, חיזוק האמונה (מוקדש לע"נ מרת מינה בת קלרה)

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת וארא, חיזוק האמונה (מוקדש לע"נ מרת מינה בת קלרה) | תשע"ט
Share this