פרשת וארא, חולה שהותר לו לאכול נבילה האם מותר לו לבחור נבילה העריבה לחכו

הרב יהודה כהן
פרשת וארא, חולה שהותר לו לאכול נבילה האם מותר לו לבחור נבילה העריבה לחכו | תשע"ח
Share this