פרשת וארא, הקב''ה הראה לעם ישראל שגם כשנראה דין יש בו רחמים, אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת וארא, הקב''ה הראה לעם ישראל שגם כשנראה דין יש בו רחמים, אידיש | תש"פ
Share this