פרשת וארא, האם מותר להתפלל במקום שיש בו עבודה זרה?

הרב אשר וייס
פרשת וארא, האם מותר להתפלל במקום שיש בו עבודה זרה? | תשע"ב
Share this