פרשת וארא, גאולת הנשמה ממצרי הגוף

הרב משה יעקב קליין
פרשת וארא, גאולת הנשמה ממצרי הגוף | תש"פ
Share this