פרשת וארא, בריאה שהיא מהות של חשך

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת וארא, בריאה שהיא מהות של חשך | תשפ"א
Share this