פרשת דברים, הכינוי הפחות ידוע של ספר דברים

הרב ציון כהן
פרשת דברים, הכינוי הפחות ידוע של ספר דברים | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this