פרשת בשלח, סודות הפרנסה וקריעת ים סוף 

הרב אשר דרוק
פרשת בשלח, סודות הפרנסה וקריעת ים סוף  | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this