פרשת בשלח, לקחים מוסריים הנלמדים מיציאת מצרים וקריעת ים סוף

הרב משה יעקב קליין
פרשת בשלח, לקחים מוסריים הנלמדים מיציאת מצרים וקריעת ים סוף | תש"פ
Share this