פרשת בשלח, "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים"

הרב יהודה דרעי
פרשת בשלח, "ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים" | תשע"ח
Share this