פרשת בראשית, "ויברא אלוקים את התנינים הגדולים"

הרב משה פרנק
פרשת בראשית, "ויברא אלוקים את התנינים הגדולים" | תשע"ט
Share this