פרשת בראשית, "בורא מאורי האש"

הרב אשר וייס
פרשת בראשית, "בורא מאורי האש" | תש"ע
Share this