פרשת במדבר, בעניין צדיקים משפיעים לטובה על ישראל ע''י שמזכירים את שמותם

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת במדבר, בעניין צדיקים משפיעים לטובה על ישראל ע''י שמזכירים את שמותם | תשע"ט
Share this