פרשת בלק

הרב אייל וקסלר
פרשת בלק | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this