פרשת בלק, מה בין גדולי הגויים לגדולי ישראל

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת בלק, מה בין גדולי הגויים לגדולי ישראל | תשע"ח
Share this