פרשת בלק, למה הערבים לא מפחדים מישראל?

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת בלק, למה הערבים לא מפחדים מישראל? | תשע"ח
Share this