פרשת בלק, יחס הרשעים לצדיקים

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת בלק, יחס הרשעים לצדיקים | תש"פ
Share this