פרשת בלק, בין אדם לחבירו

הרב יצחק קולדצקי
פרשת בלק, בין אדם לחבירו | תשע"ג

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this