פרשת בלק, אבות פרק ו' משנה ט' בעניין העושה מעשה עם נגיעות לא יצא מזה כלום, אידיש

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת בלק, אבות פרק ו' משנה ט' בעניין העושה מעשה עם נגיעות לא יצא מזה כלום, אידיש | תשע"ט
Share this