פרשת בלק, אבות פרק ו' משנה ט' בעניין העושה מעשה עם נגיעות לא יצא מזה כלום

הרב אברהם צבי קירשנבוים
פרשת בלק, אבות פרק ו' משנה ט' בעניין העושה מעשה עם נגיעות לא יצא מזה כלום | תשע"ט
Share this