פרשת בחוקותי

הרב אריה שכטר זצ"ל
פרשת בחוקותי | תשע"ו

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this