פרשת בהר, קניינים במעשה ובאמירה והפקר והלכותיו

הרב שלמה גוטפריד
פרשת בהר, קניינים במעשה ובאמירה והפקר והלכותיו | תשפ"א
Share this