פרשת בהר, גזל הקרקעות במדינה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת בהר, גזל הקרקעות במדינה | תשפ"ב
Share this