פרשת בא, פדיון פטר חמור שנמצא טריפה האם צריך לפדות שוב

הרב יהודה כהן
פרשת בא, פדיון פטר חמור שנמצא טריפה האם צריך לפדות שוב | תשע"ח
Share this