פרשת בא, 'החודש הזה לכם ראש חודשים'

הרב יעקב בן ציון
פרשת בא, 'החודש הזה לכם ראש חודשים' | תש"פ
Share this