פרשת בא, ההתבוללות הובילה לשואה במצרים

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת בא, ההתבוללות הובילה לשואה במצרים | תשע"ח
Share this