פרשת אמור, תיקון המידות תנאי לקבלת התורה

הרב יוסף צ. בן פורת
פרשת אמור, תיקון המידות תנאי לקבלת התורה | תשע"ח
Share this