פרשת אמור, נדבה נדר של קורבן, מצוות קידוש השם ואיסור חילול השם, יום טוב וספירת העומר

הרב אליעזר שוואב
פרשת אמור, נדבה נדר של קורבן, מצוות קידוש השם ואיסור חילול השם, יום טוב וספירת העומר | תשפ"א
Share this