פרשת אמור, גדר יסוד איסור חדש

הרב נחום שיינין
פרשת אמור, גדר יסוד איסור חדש | תשפ"א
Share this