פרשת אמור, "אמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו"

הרב אלחנן ז'ק
פרשת אמור, "אמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו" | תשע"ח
Share this