פרשיות יתרו-משפטים, מעמד הר סיני

הרב מנחם שטיין
פרשיות יתרו-משפטים, מעמד הר סיני | תשע"ב
Share this