פרשות לך לך וחיי שרה, מצד אחד אברהם היה צעיר-רץ כמו נער לפתח האוהל להכניס אורחים, מצד שני היה זקן-אדיש לחומריות העולם

הרב רפאל דרורי
פרשות לך לך וחיי שרה, מצד אחד אברהם היה צעיר-רץ כמו נער לפתח האוהל להכניס אורחים, מצד שני היה זקן-אדיש לחומריות העולם | תשפ"א
Share this