פרק שירה, פרק שלישי - תפוח אומר: כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים, , שיעור מס' 11

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, פרק שלישי - תפוח אומר: כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים, , שיעור מס' 11 | תשע"א
Share this