פרק שירה, פרק רביעי, טסית אומרת: עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ, שיעור מס' 18

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, פרק רביעי, טסית אומרת: עזרי מעם ה' עשה שמים וארץ, שיעור מס' 18 | תשע"א
Share this