פרק שירה, פרק רביעי, זבוב אומר: בשעה שאין ישראל עוסקים בתורה , קול אומר קרא ואמר... , שיעור מס' 22

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, פרק רביעי, זבוב אומר: בשעה שאין ישראל עוסקים בתורה , קול אומר קרא ואמר... , שיעור מס' 22 | תשע"א
Share this