פרק שירה, פרק ה' סעיף עב, חמור אומר:לך הגדולה והגבורה...

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, פרק ה' סעיף עב, חמור אומר:לך הגדולה והגבורה... | תשע"א
Share this