פרק שירה, פרק ד', רחמה אומרת אשרקה להם ואקבצם כי פדיתם ובו..., שיעור מס' 20

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, פרק ד', רחמה אומרת אשרקה להם ואקבצם כי פדיתם ובו..., שיעור מס' 20 | תשע"א
Share this