פרק שירה, בהמה דקה טהורה אומרת: מי כמוך בקלים ה' , מי כמוך נאדר בקדש..., שיעור מס' ,23

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, בהמה דקה טהורה אומרת: מי כמוך בקלים ה' , מי כמוך נאדר בקדש..., שיעור מס' ,23 | תשע"א
Share this