פרק שירה, ..אתה עשית את השמיים שמי השמיים וכל צבאם..,שיעור מס' 6

הרב שלמה לוינשטיין
פרק שירה, ..אתה עשית את השמיים שמי השמיים וכל צבאם..,שיעור מס' 6 | תש"ע
Share this