פרק א', בבאור חובת האדם בעולמו, האדם נברא בכדי להתענג על ה' בעולם הבא, ויסוד הקשר בין הקבה לעם ישראל הוא הנמשל לאהבה בין איש לאישה

הרב אליעזר שוואב
פרק א', בבאור חובת האדם בעולמו, האדם נברא בכדי להתענג על ה' בעולם הבא, ויסוד הקשר בין הקבה לעם ישראל הוא הנמשל לאהבה בין איש לאישה | תש"פ
Share this