פרקי אבות, פרק ו' משנה ד', "כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה..."

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ו' משנה ד', "כך היא דרכה של תורה, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה..." | תשע"ד
Share this