פרקי אבות, פרק ה', משנה כ"א: "בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה..."

הרב אלעד מוריה
פרקי אבות, פרק ה', משנה כ"א: "בן חמש שנים למקרא, בן עשר למשנה..." | תשע"ד
Share this