פרקי אבות, פרק ה' משנה י': "ארבע מידות באדם"

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ה' משנה י': "ארבע מידות באדם" | תשע"ד
Share this