פרקי אבות, פרק ה' משנה ט': "חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא...", פרשת כי תבוא

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ה' משנה ט': "חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא...", פרשת כי תבוא | תשע"ג
Share this