פרקי אבות פרק ד' משנה י"ב, 'יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך'

הרב נחום רפפורט
פרקי אבות פרק ד' משנה י"ב, 'יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך' | תשפ"ב
Share this