פרקי אבות, פרק ג' משנה י"ז "אם אין תורה, אין דרך ארץ", פרשת וישלח

הרב שלמה לוינשטיין
פרקי אבות, פרק ג' משנה י"ז "אם אין תורה, אין דרך ארץ", פרשת וישלח | תשע"ג
Share this