פרקי אבות פרק ב' משנה י"ג, התפשטות הגשמיות והתגברות כח השכלי בהתקרבות להשם ע"י תפילה, שיעור 159

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ב' משנה י"ג, התפשטות הגשמיות והתגברות כח השכלי בהתקרבות להשם ע"י תפילה, שיעור 159 | תשפ"ב
Share this