פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, החילוק בין הכלל ליחיד לגבי ירושת התורה לדורות הבאים, שיעור 153

הרב משה יעקב קליין
פרקי אבות פרק ב' משנה י"ב, החילוק בין הכלל ליחיד לגבי ירושת התורה לדורות הבאים, שיעור 153 | תשפ"ב
Share this